Us donem la benvinguda a aquest cicle de trobades per la igualtat de gènere organitzat per l’Àrea d’Igualtat de la Diputació d’Alacant i que pretén erigir-se com un espai de debat, reflexió i coneixement al voltant de qüestions relacionades amb el desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere a nivell municipal.

Un cicle compost per sis trobades amb temàtica diferent i que van destinades, fonamentalment, a personal tècnic i polític de les entitats locals, així com a organitzacions sense ànim de lucre que actuen també a nivell municipal i l’acció de les quals influeix i connecta amb el desenvolupament òptim de les polítiques d’igualtat de gènere locals.

Us animem perquè us inscriviu en aquestes trobades i que ens acompanyeu, de la mà de professionals en cadascuna de les matèries, en aquest intercanvi necessari d’informació, bones pràctiques i experiències locals que ens ajuden a millorar els serveis i recursos destinats a la implementació de les polítiques d’igualtat de gènere a la nostra província.

Us esperem!

CICLE DE TROBADES PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

28/09/2022

AVANÇANT EN LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE DES DEL ÀMBIT LOCAL

En aquesta primera trobada abordarem la transversalitat de gènere i la interseccionalitat per a incorporar la perspectiva de gènere en totes les àrees de les organitzacions i en les polítiques locals. Aprofundirem en la idea que la igualtat de gènere des de la perspectiva de la interseccionalitat no és una matèria estanca, sinó que impregna tota la vida municipal fent necessari l’impuls i la conscienciació de tot el personal perquè, de manera eficaç i organitzada, la igualtat de gènere i la interseccionalitat s’estenguen a tota l’acció local. Coneixerem també experiències i bones pràctiques en la matèria per a oferir la visió pràctica de la qüestió.

9:15 h.

Acreditacions.

9:50 h.

Benvinguda.

10:00 h.

Conferència d’obertura

“MAINSTREAMING DE GÈNERE I INTERSECCIONALITAT EN LES POLÍTIQUES LOCALS”

A càrrec de la Sra. Maria Caterina La Barbera, Doctora en Drets Humans per la Universitat de Palerm. Investigadora Ramón y Cajal en l’Institut de Filosofia del Consell Superior d’Investigacions Científiques.

11:15 h.

Pausa café.

11:45 h.

Espai pràctic

“EXPERIÈNCIES I BONES PRÀCTIQUES EN LA INCORPORACIÓ DE LA TRANSVERSALITAT DE GÈNERE EN L’ACCIÓ LOCAL”

A càrrec de la Sra. Ana María Julian, agent d’igualtat i consultora experta en polítiques públiques d’igualtat de gènere.

13:00 h.

Conclusions i acomiadament.

20/10/2022

GESTIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE DES DELS RECURSOS HUMANS. ELS PLANS D’IGUALTAT I LES MESURES DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT

En aquesta segona trobada aprofundirem en la gestió dels recursos humans incorporant l’òptica de la igualtat de gènere, endinsant-nos en els plans d’igualtat dirigits a les plantilles de les organitzacions i en les mesures de conciliació i corresponsabilitat que es venen adoptant des de l’administració local.

9:15 h.

Acreditacions.

9:50 h.

Benvinguda.

10:00 h.

Conferència d’obertura

“ELS PLANS D’IGUALTAT COM A EINA AL SERVEI DE LA IGUALTAT DE GÈNERE EN LES ENTITATS LOCALS”

A càrrec del Sr. Santiago García Campa, Doctor del departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Jaume I de Castelló. Coordinador del projecte per a integrar la perspectiva de gènere en LABORA.

11:15 h.

Pausa café.

11:45 h.

Espai pràctic

“PANORAMA ACTUAL EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. EXPERIÈNCIES I BONES PRÀCTIQUES”

A càrrec de la Sra. María del Carmen Viqueira Pérez. Catedràtica del departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat d’Alacant.

13:00 h.

Conclusions i acomiadament.

28/11/2022

LES IMATGES I LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL NO SEXISTA

En la tercera trobada, parlarem sobre les imatges i la comunicació no sexista. Aprofundirem en la reproducció de rols i estereotips de gènere en la comunicació, debatrem sobre els possibles biaixos de gènere en les campanyes de comunicació institucional i coneixerem experiències i bones pràctiques al voltant d’aquestes qüestions.

9:15 h.

Acreditacions.

9:50 h.

Benvinguda.

10:00 h.

Conferència d’obertura

“ESTEREOTIPS DE GÈNERE EN LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL”

A càrrec de la Sra. Yolanda Domínguez, artista visual. Experta en comunicació i gènere.

11:15 h.

Pausa café.

11:45 h.

Espai pràctic

“BIAIXOS DE GÈNERE EN LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. EXPERIÈNCIES I BONES PRÀCTIQUES”

A càrrec del Sr. Miguel Poveda, publicitari. Professor honorífic del departament de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d’Alacant.

13:00 h.

Conclusions i acomiadament.

23/03/2023

LA IGUALTAT DE GÈNERE DES DEL TREBALL AMB JOVES EN L’ACCIÓ MUNICIPAL

En aquesta quarta trobada analitzarem la percepció que té la nostra joventut sobre la igualtat de gènere, coneixent els últims estudis que sobre aquest tema s’han realitzat a nivell nacional, i coneixerem bones pràctiques i experiències amb el treball amb joves en programes de coeducació i prevenció de les violències masclistes.

9:15 h.

Acreditacions.

9:50 h.

Benvinguda.

10:00 h.

Conferència d’obertura

“LA CRUÏLLA AMBIVALENT DE LA IGUALTAT DE GÈNERE ENTRE LA JOVENTUT: PRÀCTIQUES I VALORS IGUALITARIS”

A càrrec de Sra. Almudena Moreno Mínguez, Catedràtica de Sociologia de la Universitat de Valladolid.

11:15 h.

Pausa café.

11:45 h.

Espai pràctic

“JOVES, IGUALTAT DE GÈNERE I PROPOSTES D’ACCIÓ DES DEL LOCAL”

A càrrec del Sr. Jesús Herranz Bellido, Psicòleg clínic i Professor col·laborador en la UA i en la UMH.

13:00 h.

Conclusions i acomiadament.

08/06/2023

LES MASCULINITATS IGUALITÀRIES EN LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE D’ÀMBIT LOCAL

En aquesta cinquena trobada abordarem les masculinitats igualitàries i debatrem sobre la necessitat d’incorporar en els programes locals aquesta línia d’actuació, aprofundint sobre el model de masculinitat hegemònica tradicional i els seus efectes i conseqüències en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere. Coneixerem, a més, experiències i pràctiques dins de l’acció local pel que fa als programes de masculinitats igualitàries.

9:15 h.

Acreditacions.

9:50 h.

Benvinguda.

10:00 h.

Conferència d’obertura

“LA CRUÏLLA AMBIVALENT DE LA IGUALTAT DE GÈNERE ENTRE LA JOVENTUT: PRÀCTIQUES I VALORS IGUALITARIS”

A càrrec de la Dra. Anastasia Téllez Infante, Professora Titular d’Antropologia Social. Directora de l’Observatori de les Masculinitats del Grup d’Investigació ECULGE de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

11:15 h.

Pausa café.

11:45 h.

Espai pràctic

“COM PROMOURE LES MASCULINITATS IGUALITÀRIES EN L’ÀMBIT LOCAL. EXPERIÈNCIES I BONES PRÀCTIQUES”

A càrrec de D. Daniel A. Leal González, Psicòleg. Coordinador programa Homes per la Igualtat. Delegació d’Igualtat i Diversitat. Ajuntament de Jerez de la Frontera.

13:00 h.

Conclusions i acomiadament.

05/10/2023

IGUALTAT DE GÈNERE DES DEL MOVIMENT ASSOCIATIU. EL PAPER DELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE

En aquesta sisena, i última trobada, parlarem del moviment associatiu municipal i de la importància que té el treball d’aquest moviment juntament amb els consells de participació ciutadana en l’acció local. Debatrem sobre l’eficàcia en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere quan es compta amb la implicació del sector associatiu i coneixerem experiències d’aquest treball conjunt en pro de la igualtat.

9:15 h.

Acreditacions.

9:50 h.

Benvinguda.

10:00 h.

Conferència d’obertura

“LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT LOCAL: REPTES PER A LA GOVERNANÇA ACTUAL”

A càrrec de la Sra. Raquel Jiménez Manzano, Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia. Consultora d’Igualtat i Diversitat.

11:15 h.

Pausa café.

11:45 h.

Espai pràctic

“LA INCIDÈNCIA DELS CONSELLS D’IGUALTAT EN LES POLÍTIQUES MUNICIPALS. L’EXPERIÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE DONOSTIA”

A càrrec de la Sra. Naiara Garate Mantzizidor, Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Donostia.

13:00 h.

Conclusions i acomiadament.

LLOC DE REALITZACIÓ

Museu Arqueològic d’Alacant Plaça Dr. Gómez Ulla, s/n. – 03013 Alacant

adminInici