POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que les dades personals facilitades seran incorporades i tractades en un fitxer titularitat de la Diputació Provincial d’Alacant amb la finalitat de gestionar els esdeveniments organitzats i les accions de difusió de l’activitat d’aquesta entitat. L’informem que les seues dades, inclosa la seua imatge, podran ser objecte de difusió en mitjans de comunicació. Els camps marcats amb (*) són d’emplenament obligatori i, en cas que no emplene algun d’aquests camps, no es gestionarà la seua inscripció. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si és procedent) retirada del consentiment prestat, mitjançant sol·licitud dirigida a la Diputació d’Alacant, Registre d’Entrada, Av. de l’Estació 6, 03005 Alacant, indicant “Delegat de protecció de dades” per algun d’aquests mitjans: per correu ordinari, instància presencial o a través de seu electrònica.

adminAvís legal